Senast publicerat 12-10-2021 18:48

Punkt i protokollet PR 113/2021 rd Plenum Tisdag 12.10.2021 kl. 14.04—17.59

19.  Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 131/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 41/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum 12.10.2021.