Senast publicerat 05-06-2021 02:01

Punkt i protokollet PR 114/2016 rd Plenum Tisdag 15.11.2016 kl. 13.59—20.15

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 16/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2016 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. 

Debatt
19.16 
Anneli Kiljunen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä tartuntatautilain kokonaisuudistus on erittäin odotettu lakiesitys ja odotettu nimenomaan siitä syystä, että meillä ei ole selkeitä toimintakäytäntöohjeita eikä lainsäädäntöä, miten toimia eri tilanteissa. Hyvin kuvaavaa oli se, että kun tätä asiaa käsiteltiin valiokunnassa ja kuulimme eri tahoilla olevia tartuntatautilain parissa työskenteleviä asiantuntijoita ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita, niin käytännöt eri puolilla Suomea olivat hyvin erilaisia. Tästä syystä kenttä on odottanut selkeämpää lakia, kuinka tätä tartuntatautilainsäädäntöä tulee toteuttaa. Nyt on tämä ohjeistus ja pystytään näissä eri poikkeustilanteissakin toteuttamaan tätä entistä paremmin. 

Mutta hyvin kuvaavaa oli myös se, että sitten osa meidän valiokunnan jäsenistä ja edustajista näki, että tähän pitäisi sisällyttää lausumia juuri sen perusteella, mitä valiokunnassa tuli esille, mutta me sosialidemokraatit ja muutamat muut ryhmät — niin vihreät kuin vasemmistoliitto ja RKP — näimme, että näihin lausumaehdotuksiin ei ole tarvetta yhtyä, minkä takia me esitämme näiden lausumien hylkäämistä ja poistamista. 

19.18 
Johanna Karimäki vihr :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Kiljusen tekemää esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.