Senast publicerat 04-06-2021 23:04

Punkt i protokollet PR 114/2016 rd Plenum Tisdag 15.11.2016 kl. 13.59—20.15

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 20/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.