Punkt i protokollet
PR
114
2016 rd
Plenum
Tisdag 15.11.2016 kl. 13.59—20.15
28
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i koden som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 i proposition RP 167/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 167/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-11-2016 21:58