Senast publicerat 04-06-2021 22:55

Punkt i protokollet PR 114/2016 rd Plenum Tisdag 15.11.2016 kl. 13.59

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av förskottsbetalningen och vissa andra beskattningsförfaranden

Regeringens propositionRP 237/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.