Senast publicerat 05-06-2021 10:20

Punkt i protokollet PR 114/2017 rd Plenum Onsdag 8.11.2017 kl. 14.00—21.54

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 110/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017.