Senast publicerat 05-06-2021 10:21

Punkt i protokollet PR 114/2017 rd Plenum Onsdag 8.11.2017 kl. 14.00—21.54

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 80/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017.