Punkt i protokollet
PR
114
2017 rd
Plenum
Onsdag 8.11.2017 kl. 14.00
3
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 73 § 1 mom. 1 och 2 punkten i utlänningslagen
Lagmotion
Anna
Kontula
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. Debatten om ärendet avslutades i plenum 25.10.2017. 
Under debatten har Anna Kontula understödd av Juhana Vartiainen föreslagit att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Redogörelsen godkändes. 
Andre vice talman Arto Satonen
Riksdagen ska nu votera om remittering av ärendet till utskott. 
Talmanskonferensens förslag "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 92 ja, 57 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 25-10-2018 15:03