Punkt i protokollet
PR
114
2018 rd
Plenum
Onsdag 14.11.2018 kl. 14.02—19.32
37
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2018. 
Senast publicerat 20-11-2018 09:45