Senast publicerat 05-06-2021 14:55

Punkt i protokollet PR 114/2018 rd Plenum Onsdag 14.11.2018 kl. 14.02—19.32

37.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017

BerättelseB 4/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2018.