Senast publicerat 05-06-2021 19:13

Punkt i protokollet PR 114/2018 rd Plenum Onsdag 14.11.2018 kl. 14.02—19.32

7.  Debattinitiativ om Svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2019

DebattinitiativDI 15/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 3 på dagordningen.]