Punkt i protokollet
PR
115
2016 rd
Plenum
Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26
19
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
Lagmotion
Mika
Lintilä
cent
m.fl.
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 19 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 
Debatt
17.23
Ville
Vähämäki
ps
Puhemies! Siis kysymyksessähän on olemassa olevan lain, joka koskee tällaista vaikeavammaisia koskevaa alv-huojennusta, 3 §:n muutosehdotus, jossa tätä lain voimassaoloaikaa jatketaan, jos nyt oikein muistan, kahdella vuodella eteenpäin. Siis kysymyksessä on sellainen lainsäädäntö, joka on ollut voimassa jo vuodesta 95. Tässä on tavallaan luotu ikiliikkuja, ja noin kahden vuoden välein aina eduskunta tekee tämäntyyppisen lakialoitteen, joka sitten koko eduskunnan yhteisellä tahtotilalla viedään eteenpäin. Siis tämä todellakin on siitä poikkeuksellinen lakialoite, että tämän on ajateltu menevän eduskuntakäsittelyssä myöskin maaliin saakka. Tällä on puolueiden yhteinen tuki. 
Nyt kun edustaja Lintilä, joka tämän lakialoitteen on tänne tuonut, on valitettavasti pois tästä keskustelusta, niin ajattelin lyhyesti tätä asiaa tässä valottaa. Myöskin kun näitä edellisiä lähetekeskusteluja vuosien takaa tästä asiasta luin, niin siellä aika laajasti myöskin toivottiin sitä, että tähän nykyiseen menettelytapaan saataisiin jotakin muutosta, koska onhan se nyt aika outoa sinänsä, että jo vuodesta 95 on muutaman vuoden välein jatkettu tämän lain voimassaoloaikaa, ja monenlaisia muita tukimuotoja on vuosien saatossa esitetty ja ehdotettu ja monenlaiset toimielimet, vammaisneuvostot ovat myöskin näitä esityksiä tehneet. Mutta tässä tämä näin lyhykäisesti. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 10.4.2019 17:45