Senast publicerat 04-06-2021 22:13

Punkt i protokollet PR 115/2016 rd Plenum Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Regeringens propositionRP 165/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016.