Punkt i protokollet
PR
115
2016 rd
Plenum
Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om Migrationsverket och av 9 och 10 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016. 
Senast publicerat 17.11.2016 15:28