Senast publicerat 04-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 115/2016 rd Plenum Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 168/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016.