Senast publicerat 04-06-2021 22:55

Punkt i protokollet PR 115/2016 rd Plenum Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 194/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016.