Senast publicerat 04-06-2021 22:25

Punkt i protokollet PR 115/2016 rd Plenum Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Regeringens propositionRP 151/2016 rd
LagmotionLM 93/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016.