Senast publicerat 05-06-2021 01:37

Punkt i protokollet PR 115/2016 rd Plenum Onsdag 16.11.2016 klo 13.59—17.26

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 163/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2016 rd
Behandling

Ärendet avfört från dagordningen.