Senast publicerat 04-06-2021 22:26

Punkt i protokollet PR 115/2016 rd Plenum Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 156/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2016 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.11.2016. 

Under debatten har Susanna Huovinen understödd av Silvia Modig framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 156/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Omröstningsresultat: 104 ja, 50 nej; 45 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.