Punkt i protokollet
PR
115
2017 rd
Plenum
Torsdag 9.11.2017 kl. 16.00—18.49
13
Slopa omställningen till sommartid
Medborgarinitiativ
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2017. 
Senast publicerat 10.11.2017 13:14