Punkt i protokollet
PR
115
2017 rd
Plenum
Torsdag 9.11.2017 kl. 16.00—18.49
2.5
Muntlig fråga om säkerheten i skolorna (Mikaela Nylander sv)
Muntligt spörsmål
MFT 155/2017 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Arto Satonen
Vi hinner ta ännu en fråga. Ledamot Nylander. 
Debatt
16.57
Mikaela
Nylander
r
Arvoisa puhemies, värderade talman! Jokelan kouluammunnasta on kulunut kymmenen vuotta, ja varmasti jokainen meistä muistaa sen päivän ikuisesti. Mutta tapahtuneesta on muun muassa seurannut, että turvallisuus kouluissa ja oppilaiden hyvinvointi selvemmin ovat nousseet puheenaiheiksi, ja hyvä tietysti näin. 
Tanken efter skolskjutningen var att skolpsykologerna skulle bli fler för att förebygga våldshandlingar. Elevvården skulle bli bättre och skolpsykologerna och kuratorerna fler, vilket också har skett. Men utgående från THL:s undersökning från 2015 framkommer det ändå att 10 procent av skolorna uppger att det inte finns till exempel skolpsykologtjänster.  
Kysynkin vastaavalta ministeriltä: millä tavalla hallitus tällä kaudella parantaa koulujen turvallisuutta ja oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin että Jokelan tapainen tragedia ei toistu? 
16.58
Opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Jokelan tragediasta on kymmenen vuotta, mutta ne asiat eivät pyyhkiydy mielestä vaan ovat vakavasti olemassa, ja lähtökohtaisesti kaikessa suunnittelussa, mitä koulutuspolitiikassa teemme, yksi keskeinen painopiste on varmistaa oppimisympäristöjen turvallisuus. Siihen liittyen meillä on tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistelua. Tulemme kiinnittämään tulevina aikoina entistä enemmän huomiota siihen, että oppimisympäristöt ovat eri näkökulmista turvallisia, ja tulemme kiinnittämään huomiota myöskin turvallisuussuunnitelmiin ja -suunnitteluun, jotta syntyy hyvät käytännöt siihen, että turvallisuudesta kaikilla osa-alueilla huolehditaan, puhutaan sitten opiskelijoiden ja oppilaiden hyvinvoinnista, oppilas- ja opiskelijahuollosta, tai myöskin siitä koulutusympäristön turvallisuussuunnittelusta. 
16.59
Sisäministeri
Paula
Risikko
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Aivan totta, Jokelan tapahtumista on noin monta vuotta, kohtapuoliin tulee saman verran Kauhajoesta. Sen jälkeen, kun nämä järkyttävät tapahtumat tulivat, käytiin läpi nimenomaan opinahjojen fyysistä turvallisuutta, esimerkiksi miten poistumistiet ja kaikki huolehditaan. Elikkä siihen on tehty paljon työtä. Viittaan siitä syystä tähän, koska nyt on myös Euroopan komissio herännyt tähän, että näihin julkisiin tiloihin pitää erityisiä turvallisuusmekanismeja rakentaa. Se on meillä nyt juuri tällä hetkellä sellaisena painopisteenä myöskin tuolla ministeriössä, ja on käynnistetty työ yleensä julkisten tilojen turvallisuuden parantamiseksi, komissionkin toivomuksesta. Mutta Suomessa on koulujen turvallisuuteen tehty paljon työtä. 
Frågan slutbehandlad. 
Riksdagen avslutade den muntliga frågestunden. 
Senast publicerat 23-02-2018 07:39