Senast publicerat 02-11-2021 11:31

Annan punkt i protokollet PR 115/2017 rd Plenum Torsdag 9.11.2017 kl. 16.00—18.49

2.  Muntlig frågestund

Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp.