Annan punkt i protokollet
PR
115
2017 rd
Plenum
Torsdag 9.11.2017 kl. 16.00—18.49
2
Muntlig frågestund
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Senast publicerat 10-11-2017 09:54