Punkt i protokollet
PR
115
2017 rd
Plenum
Torsdag 9.11.2017 kl. 16.00—18.49
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 15 och 29 § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 10.11.2017 10:26