Senast publicerat 05-06-2021 16:28

Punkt i protokollet PR 115/2018 rd Plenum Torsdag 15.11.2018 kl. 16.01—19.41

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2018 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 17/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
18.56 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys ajoneuvoverolain muutoksesta, jolla alennettaisiin ajoneuvoveron perusveroa 50 miljoonalla eurolla, ja se olisi ajoneuvoa kohden keskimäärin 20 euroa. Tämä ajoneuvoveron perusveron alennus tulisi voimaan vuoden 2020 alusta alkavilta verokausilta, eli ollaan hyvissä ajoin liikkeellä. Se koskisi vain niitä ajoneuvoja, joita verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella, eli ulkopuolelle jäisi se vanha henkilö- ja pakettiautokanta, josta ei ole käytettävissä päästötietoja ja jonka perusvero määräytyy sen vuoksi ajoneuvon kokonaismassan perusteella. 

Tuolla valiokuntakeskusteluissa on opposition puolelta noussut esiin ajatus, että pitäisi keventää auton hankintaa, ja tätä on pidetty väärin kevennettynä. Kuitenkin tässä on syytä todeta, että pääministeri Juha Sipilän hallitus nimenomaan keventää auton hankintaa neljässä erässä vuosina 2016—2019 joka vuosi 50 miljoonaa euroa eli yhteensä 200 miljoonaa euroa. Ensi vuoden alussa on tulossa viimeinen 50 miljoonan euron autoveron alennus. 

Toisaalta sitten ajoneuvoveron perusveroa on jo kiristetty 100 miljoonalla eurolla. Nyt sitä alennetaan 50 miljoonalla eurolla. Eli ajoneuvoveron perusveroon jää plussaa, mitä oppositio pitää hyvänä, 50 miljoonaa euroa. Joten näin ollen on oppositionkin valiokuntakuulemisissa esittämiä järjestäytymättömiä ajatuksia noudatettu. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.