Senast publicerat 06-06-2021 13:51

Punkt i protokollet PR 115/2020 rd Plenum Fredag 18.9.2020 kl. 12.59—13.31

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)

Regeringens propositionRP 99/2020 rd
Regeringens propositionRP 106/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020.