Punkt i protokollet
PR
116
2017 rd
Plenum
Fredag 10.11.2017 kl. 13.00—13.30
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen har föreslagit att ärendet remitteras till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Behandlingen av ärendet avbröts i plenm 8.11.2017. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Johanna Karimäki i strid med talmanskonferensen förslag föreslagit att även social- och hälsovårdsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet samt mijöutskottet ska lämna utlåtande till utrikesuskottet. 
Talmanskonferensen har vid sitt sammanträde 9.11.2017 justerat sitt tidigare förslag och föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Redogörelsen godkändes. 
Andre vice talman Arto Satonen
Eftersom talmanskonferensens justerade förslag är identiskt med Timo Harakkas förslag torde riksdagen kunna godkänna talmanskonferensens förslag. 
Riksdagen godkände talmanskonferensens föslag och remitterade ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Punkt i protokollet
PR
116
2017 rd
Plenum
Fredag 10.11.2017 kl. 13.00—13.30
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen har föreslagit att ärendet remitteras till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Behandlingen av ärendet avbröts i plenm 8.11.2017. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Johanna Karimäki i strid med talmanskonferensen förslag föreslagit att även social- och hälsovårdsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet samt mijöutskottet ska lämna utlåtande till utrikesuskottet. 
Talmanskonferensen har vid sitt sammanträde 9.11.2017 justerat sitt tidigare förslag och föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Redogörelsen godkändes. 
Andre vice talman Arto Satonen
Eftersom talmanskonferensens justerade förslag är identiskt med Timo Harakkas förslag torde riksdagen kunna godkänna talmanskonferensens förslag. 
Riksdagen godkände talmanskonferensens föslag och remitterade ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 18.10.2019 10:54