Punkt i protokollet
PR
116
2017 rd
Plenum
Fredag 10.11.2017 kl. 13.00—13.30
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2017. 
Senast publicerat 10-11-2017 14:47