Punkt i protokollet
PR
116
2017 rd
Plenum
Fredag 10.11.2017 kl. 13.00—13.30
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen samt till vissa lagar i anslutning till dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2017. 
Punkt i protokollet
PR
116
2017 rd
Plenum
Fredag 10.11.2017 kl. 13.00—13.30
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen samt till vissa lagar i anslutning till dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2017. 
Senast publicerat 18-10-2019 10:54