Senast publicerat 06-06-2021 13:52

Punkt i protokollet PR 116/2020 rd Plenum Tisdag 22.9.2020 kl. 13.59—18.31

17.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

BerättelseB 18/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.9.2020.