Senast publicerat 13-10-2021 19:15

Punkt i protokollet PR 116/2021 rd Plenum Onsdag 13.10.2021 kl. 13.59—18.31

14.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

BerättelseB 4/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2021.