Senast publicerat 13-10-2021 19:15

Punkt i protokollet PR 116/2021 rd Plenum Onsdag 13.10.2021 kl. 13.59—18.31

16.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

BerättelseB 7/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2021.