Senast publicerat 05-06-2021 01:43

Punkt i protokollet PR 117/2016 rd Plenum Fredag 18.11.2016 kl. 12.59—13.03

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen

Regeringens propositionRP 162/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2016 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 25/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.11.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

2 § 

Talman Maria Lohela
:

Hanna Sarkkinen har understödd av Antero Vartia föreslagit att en ny punkt 5 fogas till paragrafen i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 130 ja, 33 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 162/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.