Senast publicerat 04-06-2021 22:55

Punkt i protokollet PR 117/2016 rd Plenum Fredag 18.11.2016 kl. 12.59—13.03

6.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 103/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2016.