Senast publicerat 05-06-2021 10:21

Punkt i protokollet PR 117/2017 rd Plenum Tisdag 14.11.2017 kl. 14.00—18.01

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 137/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—7 i proposition RP 137/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.