Senast publicerat 05-06-2021 10:20

Punkt i protokollet PR 117/2017 rd Plenum Tisdag 14.11.2017 kl. 14.00—18.01

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Regeringens propositionRP 102/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 102/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.