Punkt i protokollet
PR
117
2017 rd
Plenum
Tisdag 14.11.2017 kl. 14.00—18.01
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 98/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 14-11-2017 19:42