Punkt i protokollet
PR
117
2018 rd
Plenum
Tisdag 20.11.2018 kl. 14.00—19.35
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2018. 
Senast publicerat 21.11.2018 16:15