Senast publicerat 06-06-2021 13:51

Punkt i protokollet PR 117/2020 rd Plenum Onsdag 23.9.2020 kl. 14.03—20.11

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Regeringens propositionRP 13/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.9.2020.