Senast publicerat 06-06-2021 13:49

Punkt i protokollet PR 117/2020 rd Plenum Onsdag 23.9.2020 kl. 14.03

3.  Fyllnadsval till underrättelsetillsynsutskottet

ValVAL 43/2020 rd
Val

Riksdagen valde Juha Sipilä till medlem i underrättelsetillsynsutskottet.