Senast publicerat 04-06-2021 23:01

Punkt i protokollet PR 118/2016 rd Plenum Tisdag 22.11.2016 kl. 14.03—21.48

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen, av 7 och 26 § i lagen om lönegaranti för sjömän och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 196/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2016.