Punkt i protokollet
PR
118
2016 rd
Plenum
Tisdag 22.11.2016 kl. 14.03—21.48
28
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2016. 
Senast publicerat 24-11-2016 10:56