Senast publicerat 05-06-2021 10:20

Punkt i protokollet PR 118/2017 rd Plenum Onsdag 15.11.2017 kl. 14.01—21.42

33.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen

LagmotionLM 67/2017 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.