Punkt i protokollet
PR
118
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.11.2018 kl. 14.01—17.54
29
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 
Punkt i protokollet
PR
118
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.11.2018 kl. 14.01—17.54
29
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 
Senast publicerat 15-01-2020 15:45