Senast publicerat 15-10-2021 15:33

Punkt i protokollet PR 118/2021 rd Plenum Fredag 15.10.2021 kl. 13.03—14.54

10.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

BerättelseB 5/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2021.