Senast publicerat 15-10-2021 15:27

Punkt i protokollet PR 118/2021 rd Plenum Fredag 15.10.2021 kl. 13.03—14.54

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 113/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 113/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.