Senast publicerat 28-10-2022 15:09

Punkt i protokollet PR 118/2022 rd Plenum Fredag 28.10.2022 kl. 12.59—13.30

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 178/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022.