Punkt i protokollet
PR
119
2016 rd
Plenum
Onsdag 23.11.2016 kl. 13.59—16.28
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 21/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
15.31
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Tämä käsiteltävänä oleva lakimuutos arvonlisäverolain muuttamisesta on saanut laajaa kiitosta yrittäjäjärjestöiltä, eikä minun käsittääkseni oppositiokaan ole löytänyt siitä ainakaan valiokuntakäsittelyn aikana mitään isompaa huomautettavaa. Hallituksen esitys ja nyt tämä voimaan tuleva laki mahdollistavat pienimmissä eli enintään 500 000 euron tilikausittaista liikevaihtoa tekevissä yrityksissä arvonlisäveron maksuperusteisen tilityksen. Tämä helpottaa näiden pienimpien yritysten kassanhallintaa ja vähentää merkittävästi myös niiden käyttöpääoman tarvetta. Mielestäni se parantaa merkittävästi pienimpien yritysten jatkomahdollisuuksia ja saattaa myös helpottaa uusien yritysten perustamista. 
Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta on kuitenkin tehnyt tähän sisällöltään erittäin hyvään lakiuudistukseen pari pientä teknistä korjausta. Yksi näistä koskee 137 §:ää, jota on valiokuntakäsittelyn aikana täsmennetty siten, että maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä voi hyödyntää myös yrittäjä, joka ei ole velvoitettu laatimaan kirjanpitolain mukaista tilinpäätöstä. Tämä lienee ollut myös hallituksen tarkoitus, mutta pykälää on nyt siis valiokuntakäsittelyssä selkeytetty siten, että tulkinnanvaraa ei jää. Vastaavasti tällaisella liikkeenharjoittajalla on 143 §:n teknisen korjauksen jälkeen mahdollisuus kohdistaa vähennys sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu. 
Arvoisa puhemies! Nämä pienet tekniset muutokset sisältävä lakiesitys on erittäin kannatettava, ja kiitän hallitusta tämän asian tuomisesta eduskuntaan. 
15.33
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Edustaja Savio esitteli hyvin tämän lakimuutoksen, ja haluan käyttää tämän puheenvuoron vain sen vuoksi, että jos hallitus tekee ja tuo järkeviä yrittäjyyttä, työllisyyttä parantavia ehdotuksia eduskunnan käsittelyyn ja ne käsitellään valtiovarainvaliokunnassa, sen verojaostossa, niin ne saavat kannatusta ja ne voidaan näin laajan yksimielisyyden vallitessa viedä eteenpäin. Hyvät esitykset ovat tervetulleita tästä eteenpäinkin. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 139/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 08-03-2017 14:46