Punkt i protokollet
PR
119
2016 rd
Plenum
Onsdag 23.11.2016 kl. 13.59—16.28
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd, lagen om ändring av lagen om utkomststöd och vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2016. 
Senast publicerat 24-11-2016 15:46