Punkt i protokollet
PR
119
2016 rd
Plenum
Onsdag 23.11.2016 kl. 13.59—16.28
29
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2016. 
Senast publicerat 24.11.2016 16:40