Senast publicerat 04-06-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 119/2016 rd Plenum Onsdag 23.11.2016 kl. 13.59—16.28

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 220/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2016.