Punkt i protokollet
PR
119
2018 rd
Plenum
Torsdag 22.11.2018 kl. 16.00—19.08
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 161/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 01-09-2020 10:49