Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 119/2020 rd Plenum Fredag 25.9.2020 kl. 13.01—13.27

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Regeringens propositionRP 71/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020.